صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
حساب‌های بانکی صندوق

بانک کارآفرین

شعبه ظفر 168

شماره حساب: 0201288160606

شبا: IR240530000000201288160606

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب