صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران سایر سرمایه گذاران