صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق با درآمد ثابت مانی

 

صندوق با در آمد ثابت مانی در تاریخ 1400/03/29  به شماره ثبت 15776 به شناسه ملی 14010101937 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و به شماره مجوز سازمان بورس اوراق بهادار به شماره 82310-122 به ثبت رسید.