صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۶۶ ۱۱۳.۷۹
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۹.۵۳ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲۶ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۲۷ ۰.۸ ۱۶۴.۵۳ ۱,۷۶۲.۰۳
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۹.۵۶ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲۸ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۲۳ ۰.۵۱ ۱۲۷.۷۶ ۵۴۷.۹۳
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۵.۷۱ ۸۵.۳۴
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰.۲۹ ۱۶.۵۱ ۱۸۶.۳۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ (۱.۲) ۰ (۹۸.۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰.۰۳ (۰.۲) ۱۳ (۵۱.۴۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰.۱۳ ۰.۳۷ ۵۸.۲۶ ۲۷۹.۳۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰.۱۳ (۰.۰۷) ۶۳.۲۸ (۲۱.۷۸)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ (۰.۲۱) (۱.۶۶) (۵۳.۵) (۹۹.۷۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۰.۱۸) (۰.۶۶) (۴۷.۳۸) (۹۱.۱۲)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۱۹ ۰.۱۱ ۱۰۲.۰۳ ۴۸.۷۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۱ ۰