صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۰.۰۵۸ %۰.۲۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۰.۶۳۶ %۱.۵۳۳
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱.۲۷۱ (۳.۱۰۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۳.۱۷۲ (۷.۱۹۱)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱۰.۴۵۳ %۱۳.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱۸.۳۲۷ (۲.۵۵۳)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۸۶ %۴.۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۳۱)% (۴.۶۸)%