صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۰۴۰,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۹۵۹,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۶,۸۲۱,۴۲۹,۳۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۴:۵۸:۵۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۰,۲۰۷ ۱۰,۲۰۷ ۱۰,۲۰۷ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۱,۰۴۰,۹۴۰ ۳۱۶,۸۲۱,۴۲۹,۳۴۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۰,۲۰۲ ۱۰,۲۰۲ ۱۰,۲۰۲ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۵,۶۶۴,۷۷۱,۶۳۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۹۸ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۵,۵۲۸,۴۵۹,۷۹۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۱۹۳ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۵,۳۹۲,۲۹۱,۳۷۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۹ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۵,۲۵۶,۲۶۹,۵۱۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۸۵ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۵,۱۲۰,۳۹۳,۹۹۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۸۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۴,۹۸۴,۶۶۳,۴۹۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۷۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۴,۸۴۹,۰۷۷,۷۹۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۷۱ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰,۹۴۰,۹۴۰ ۳۱۴,۷۱۳,۶۳۶,۶۸۳
  مشاهده همه