صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۷۵۹,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۶۷,۴۹۴,۸۰۴,۸۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴:۵۹:۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۱,۸۴۸ ۱۱,۸۳۵ ۱۱,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۷,۴۹۴,۸۰۴,۸۰۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۱,۸۶۳ ۱۱,۸۴۹ ۱۱,۸۴۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۹,۸۵۳,۰۳۱,۶۱۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۱,۸۶۱ ۱۱,۸۴۸ ۱۱,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۹,۵۴۹,۱۳۸,۱۴۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۱,۸۵۸ ۱۱,۸۴۵ ۱۱,۸۴۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۹,۱۴۸,۳۴۵,۵۹۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۱,۸۴۴ ۱۱,۸۳۱ ۱۱,۸۳۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۶,۷۵۱,۱۹۵,۱۴۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۱,۸۲۲ ۱۱,۸۰۹ ۱۱,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۳,۰۶۴,۳۹۸,۷۷۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۱,۸۱۰ ۱۱,۷۹۶ ۱۱,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۱,۰۵۸,۰۱۶,۰۶۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۱,۸۱۴ ۱۱,۸۰۱ ۱۱,۸۰۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۱,۷۴۴,۴۳۲,۵۸۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۱,۸۲۹ ۱۱,۸۱۶ ۱۱,۸۱۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۴,۲۸۷,۳۷۲,۳۶۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۱,۸۲۸ ۱۱,۸۱۴ ۱۱,۸۱۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۳,۹۹۱,۲۲۶,۳۲۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۱,۸۲۶ ۱۱,۸۱۲ ۱۱,۸۱۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۳,۶۹۵,۴۶۵,۶۴۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۱,۸۱۹ ۱۱,۸۰۵ ۱۱,۸۰۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۲,۵۲۳,۳۷۸,۸۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۱,۸۴۴ ۱۱,۸۳۰ ۱۱,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۶,۶۸۳,۹۱۵,۸۲۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۱,۸۵۴ ۱۱,۸۴۰ ۱۱,۸۴۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۸,۳۱۸,۳۹۶,۵۲۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۱,۸۶۱ ۱۱,۸۴۷ ۱۱,۸۴۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۶۹,۴۶۹,۴۸۰,۵۴۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۱,۸۷۶ ۱۱,۸۶۲ ۱۱,۸۶۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۷۱,۸۸۳,۵۳۱,۴۹۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۱,۸۷۴ ۱۱,۸۶۰ ۱۱,۸۶۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۷۱,۵۹۰,۱۱۶,۱۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۱,۸۷۲ ۱۱,۸۵۸ ۱۱,۸۵۸ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۷۱,۳۰۸,۴۴۶,۸۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۱,۸۷۳ ۱۱,۸۵۸ ۱۱,۸۵۸ ۰ ۰ ۱۶۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۳۵,۷۶۹,۳۷۴,۶۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۱,۸۶۰ ۱۱,۸۴۶ ۱۱,۸۴۶ ۰ ۰ ۱۶۵,۰۴۰,۹۴۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۲۴۰,۹۴۰ ۱,۹۳۳,۷۶۶,۰۸۰,۸۳۶
  مشاهده همه