صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۵۹,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۰۵,۲۲۳,۱۰۹,۶۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۹:۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۲,۰۵۰ ۱۲,۰۳۵ ۱۲,۰۳۵ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۲۰۵,۲۲۳,۱۰۹,۶۲۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۲,۰۴۲ ۱۲,۰۲۸ ۱۲,۰۲۸ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۲۰۳,۹۳۳,۳۲۴,۲۹۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۲,۰۴۰ ۱۲,۰۲۵ ۱۲,۰۲۵ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۲۰۳,۴۷۵,۹۸۴,۹۴۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۲,۰۳۸ ۱۲,۰۲۳ ۱۲,۰۲۳ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۲۰۳,۰۲۱,۱۹۲,۸۲۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۲,۰۰۶ ۱۱,۹۹۱ ۱۱,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۹۷,۲۲۹,۹۰۴,۵۲۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۲,۰۰۳ ۱۱,۹۸۸ ۱۱,۹۸۸ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۹۶,۷۷۲,۸۳۷,۵۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۲,۰۰۱ ۱۱,۹۸۶ ۱۱,۹۸۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۹۶,۳۱۶,۷۸۹,۳۹۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۱,۹۷۴ ۱۱,۹۵۹ ۱۱,۹۵۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۹۱,۴۳۷,۷۱۸,۰۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۱,۹۶۳ ۱۱,۹۴۹ ۱۱,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۹,۴۷۳,۱۲۱,۲۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۱,۹۵۹ ۱۱,۹۴۴ ۱۱,۹۴۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۸,۷۱۷,۵۱۵,۰۳۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۱,۹۵۸ ۱۱,۹۴۴ ۱۱,۹۴۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۸,۵۹۷,۳۱۸,۰۹۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۱,۹۵۳ ۱۱,۹۴۰ ۱۱,۹۴۰ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۷,۸۱۵,۲۸۷,۷۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۱,۹۵۱ ۱۱,۹۳۷ ۱۱,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۱۵,۷۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۱,۹۴۸ ۱۱,۹۳۴ ۱۱,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۶,۸۵۵,۳۶۷,۳۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۱,۹۳۲ ۱۱,۹۱۹ ۱۱,۹۱۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۳,۹۷۹,۷۶۸,۱۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۱,۹۱۶ ۱۱,۹۰۳ ۱۱,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۱,۱۲۲,۵۴۱,۹۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۱,۹۴۱ ۱۱,۹۲۸ ۱۱,۹۲۸ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۵,۶۱۲,۹۰۱,۲۳۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۱,۹۶۲ ۱۱,۹۴۹ ۱۱,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۹,۴۷۸,۴۰۴,۴۸۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۱,۹۱۸ ۱۱,۹۲۶ ۱۱,۹۰۶ -۲۰ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۵,۴۱۵,۷۷۱,۰۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۱,۹۱۶ ۱۱,۹۲۴ ۱۱,۹۰۳ -۲۱ ۰ ۱۸۵,۰۴۰,۹۴۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۴۰,۹۴۰ ۲,۱۸۴,۹۲۵,۶۸۳,۲۱۳
  مشاهده همه