صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 

7-1- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید مضربی از یک باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران (مذکور در بخش 9 امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش‌بینی شده طبق «رویۀ، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به‌‌نام بازارگردان معادل آخرین قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری است که قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

7-2- قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ارزش دارایی‌های صندوق در هر زمان منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در هر زمان در شرايط عادي، مدیر باید قیمت جاری این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی كه قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارايي نيست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعيين قيمت‌هاي خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در طول دوره فعالیت صندوق، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً به تقاضا و برای بازارگردان انجام می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، باید مضربی از یک باشد. در صورتی‌که بازارگردان درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق «رویۀ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» طی نماید، معادل قیمت‌ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده به حساب بانکی وی طبق «رویۀ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» واریز می‌شود.

7-3- قیمت‌های صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان، کمی بیشتر از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در همان زمان است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، بازارگردان باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه مي‌شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

7-4- در طول دورۀ فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه قابل معامله است. سرمایه‌گذاران صندوق در صورت تمایل می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌‌گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به‌واسطۀ کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به فروش رسانده و سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق نیز می‌توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کنند. بازارگردان صندوق متعهد است در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کند.

7-5- صدور گواهی سرمایه‌گذاری و تسلیم آن به سرمایه‌گذار، به تقاضای سرمایه‌گذار و بر اساس مقررات شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی و پرداخت کارمزد مربوطه خواهد بود.